ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ /Melinen | Μουτεβελή Αφοί Ο.Ε. | Εισαγωγές λευκών ειδών | Εξοπλισμοί ξενοδοχείων
Κλείτορος 27, Περιστέρι, 12132, Αττική
Τηλέφωνο: 210-5711908-9 | Fax: 210-5711060 | info@melinen.gr